Privacy Policy

Wij gaan voorzichtig om met je persoonsgegevens.

We vinden het belangrijk dat we alleen gegevens van mensen bewaren waarvan dat nodig is. Daarnaast willen we je de beste service bieden, daarvoor is het belangrijk dat we meer weten over wie onze website bezoekt.

Heb je je ingeschreven voor mailtjes? Dan kan het natuurlijk voorkomen dat je dubbele mailtjes krijgt of teveel mail. Het kan ook zijn dat je helemaal uit onze database wil worden gehaald. Dat is geen probleem. Laat het ons dan even weten, zodat we het aan kunnen passen.

Vanwege de AVG vind je hieronder aanvullende informatie over de verzameling van persoonsgegevens.

MB Health Interventions, gevestigd aan Eendendonk 2, 4861 EM Chaam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

MB Health Interventions
Eendendonk 2
4861 EM Chaam

Marinka Appels-Bil is de Functionaris Gegevensbescherming van MB Health Interventions. Zij is te bereiken via info@eetpaleo.nl. Onze website is www.eetpaleowinkel.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

MB Health Interventions verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Betaalgegegevens
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw lees- en klikgedrag met betrekking tot onze nieuwsbrief
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eetpaleo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MB Health Interventions verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om jouw bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden
– Effectief verzenden van onze nieuwsbrief
– Verbeteren van de website en het afstemmen van het aanbod van producten en diensten op jouw voorkeuren
– Bij het plaatsen van reacties op de website verzamelen wij de naam, e-mailadres en IP-adres om te voorkomen dat er spam op de website wordt geplaatst

Geautomatiseerde besluitvorming

MB Health Interventions neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MB Health Interventions) tussen zit.

MB Health Interventions gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– CMS WordPress en bijbehorende plug-ins voor het goed laten functioneren van deze website
– WooCommerce voor de verwerking van bestellingen
– Google Analytics voor het meten van bezoekersgedrag op de website, zodat de website kan worden verbeterd voor de bezoekers
– Drip voor het versturen van de nieuwsbrief

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MB Health Interventions bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens (via de website): 7 jaar
– IP-adres, locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type (via Google Analytics): 50 maanden
– Naam, e-mailadres en lees- en klikgedrag (via Drip): geen termijn, wordt automatisch verwijderd als je je uitschrijft

Delen van persoonsgegevens met derden

MB Health Interventions deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

MB Health Interventions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt MB Health Interventions jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MB Health Interventions gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. MB Health Interventions gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MB Health Interventions en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@eetpaleo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

MB Health Interventions wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MB Health Interventions neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@eetpaleo.nl.